+38 (061) 787 64 96управління

+38 (061) 787 64 94диспетчер

Новини

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

06.06.2019
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

2019663793
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)


ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту
«ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС»
Код в ЄДРПОУ 03328379
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

   1. Інформація про суб’єкта господарювання
69095 м. Запоріжжя, Олександрівський район, вул. Шкільна, буд. 2.
Тел. +38 (061) 787 64 96 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

   2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи .
Планована діяльність, її характеристика.
У ході експлуатації трамвайної колії від центру міста Запоріжжя у напрямку Заводського району міста виникла виробнича необхідність улаштування технологічного розворотнього кільця на перехресті вул. Діагональної та Північного шосе, на місці та в межах існуючого кола, що регулює кільцевий автотранспортний рух на цьому перехресті.
Влаштування трамвайного розворотнього кільця передбачається шляхом укладання по щебеневому баласту одноколійної трамвайної колії на дерев’яних шпалах довжиною 235 метрів з установкою сталевих опор контактної мережі по колу та в центрі з підвіскою контактного проводу та підключенням його до існуючої електромережі і з наступним благоустроєм території.
Технічна альтернатива 1.
Альтернативою розворотньому кільцю можливе влаштування трамвайного тупика зі стрілочними переводами що давало би можливість змінити рух трамваю у зворотному напрямку, але на теперішній час Комунальне підприємство «Запоріжелектротранс» не має у своєму розпорядженні трамваї, які були б обладнанні для руху в зворотному напрямку без розвороту.
Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива 2 не розглядається.
   3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
Місце влаштування розворотнього трамвайного кільця на перехресті вул. Діагональна та Північного шосе обумовлено його рівновіддаленістю від трамвайного парку по вул. Шкільна, 2 та від кінцевої зупинки трамвайного маршруту у Заводському районі міста, що дає можливість скорочення шляху повернення трамваїв в парк у разі необхідності скорочення маршруту та у випадку аварій, поломки трамваїв та інше.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Враховуючи щільну забудову промислової зони у районі перехрестя вул. Діагональна та Північного шосе, розміщення трамвайного розворотнього кільця поряд із існуючим колом автотранспортного руху неможливе, враховуючи насиченість прилеглої території підземними комунікаціями, повітряними лініями електропередач високої напруги та спорудами існуючих підприємств.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

   4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Улаштування трамвайного розворотнього кільця обумовлене виробничою необхідністю КП «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС» щодо скорочення шляху повернення трамваїв в парк у разі необхідності скорочення маршруту та у випадку аварій чи поломки трамваїв.

   5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Довжина однопутної трамвайної колії розворотнього кільця складе 235 метрів. Довжина трамвайного тупику 50 метрів. Розворотне кільце оснащене двома стрілочними переводами. Тип рейок - рейки Т-62, що призначені для укладки на кривих ділянках трамвайних колій. Тип шпал – дерев’яні.
Контактний провід марки МФ-100 (мідний фасонний). Висота підвішування проводу 5,8 м над рівнем головок рейок. Передбачене встановлення двох секційних ізоляторів на контактній мережі.
Загальна площа ділянки, відведеної під будівництво розворотнього кільця складає 5500 м2, у тому числі: площа трамвайної колії 2020 м2, площа озеленення 2800 м2, площа автодоріг 680 м2.

   6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
При експлуатації об’єкта планованої діяльності вплив на довкілля мінімальний.
Екологічні обмеження: прийнятний рівень захисту від забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, рослинного і тваринного світу прилеглої території.
Санітарні обмеження: дотримання норм шумового навантаження на межі житлової забудови; прийнятний рівень ризику для населення.
Містобудівні обмеження: проведення будівництва розворотнього трамвайного кільця у межах відведеної ділянки; забезпечення нормального функціонування існуючих комунікацій прилеглої території; вимоги по благоустрою і озелененню майданчика.
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності не розглядалися, оскільки було прийнято рішення щодо відмови від даної технічної альтернативи, так як суб’єкт господарювання не має технічних можливостей для реалізації даної альтернативи.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності не розглядалися, оскільки було технічна альтернатива 2 відсутня.
щодо територіальної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності не розглядалися, оскільки було прийнято рішення щодо відмови від даної територіальної альтернативи.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається

   7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, екологічні та інші вишукування будуть виконуватися в необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації забезпечуватимуть раціональне використання ґрунту; будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 1
Необхідна еколого-інженерна підготовка не розглядалася, оскільки було прийнято рішення щодо відмови від даної технічної альтернативи, так як суб’єкт господарювання не має технічних можливостей для реалізації даної альтернативи.
щодо технічної альтернативи 2
Необхідна еколого-інженерна підготовка не розглядалася, оскільки було технічна альтернатива 2 відсутня.
щодо територіальної альтернативи 1
Необхідна еколого-інженерна підготовка не розглядалася, оскільки було прийнято рішення щодо відмови від даної територіальної альтернативи.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається

   8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Клімат, мікроклімат. Ретроспективний, сучасний і прогнозний кліматичні та мікрокліматичні стани та їх оцінка за фоновими та нормативними показниками не змінюються в результаті провадження планованої діяльності.
Повітряне середовище. Під час будівельних робіт буде тимчасовий негативний вплив на атмосферне повітря від неорганізованих джерел викидів (викиди забруднюючих речовин від двигунів будівельних машин та механізмів, при пересипці щебеню, піску та ґрунту, при проведенні зварювальних робіт). Під час експлуатації розворотнього трамвайного кільця викиди забруднюючих речовин будуть відсутні.
Геологічне середовище, ґрунти: В період будівельних робіт з улаштування технологічного розворотнього кільця на перехресті вул. Діагональної та Північного шосе буде незначний вплив на ґрунти в межах будівельного майданчика. Передбачена розробка ґрунту відповідно до вимог чинного законодавства.
Водне середовище: Водні ресурси при будівництві та експлуатації розворотнього трамвайного кільця не використовуються. Скиди побутових та виробничих стічних вод відсутні.
Рослинний і тваринний світ: Негативний вплив відсутній, оскільки будівництво планується здійснювати на території, що вже зазнала антропогенного впливу, та не представляє екологічну цінність угідь через тривалу її трансформацію.
Шумове навантаження: Під час будівельних робіт джерелами шуму є будівельна техніка та транспорт. Під час експлуатації трамвайного кільця джерелом шуму будуть трамваї. Рівень шумового навантаження при будівництві та при провадженні планованої діяльності не перевищуватиме нормативних значень.
Природно-заповідний фонд: На території, яка запланована під улаштування технологічного розворотнього кільця на перехресті вул. Діагональної та Північного шосе, відсутні території та об'єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) України державного та міжнародного значень. Найближчий об’єкт ПЗФ – геологічний заказник «Дніпровські пороги» знаходиться на відстані 4,8 км від об’єкта планованої діяльності.
Культурна спадщина: На території, яка запланована під улаштування технологічного розворотнього кільця на перехресті вул. Діагональної та Північного шосе, відсутні території та об'єкти культурної спадщини.
Соціальне середовище: Планована діяльність, а саме улаштування технологічного розворотнього кільця на перехресті вул. Діагональної та Північного шосе, обумовлене виробничою необхідністю КП «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС» щодо скорочення шляху повернення трамваїв в парк у разі необхідності скорочення маршруту та у випадку аварій чи поломки трамваїв.
Техногенне середовище: В період експлуатації планованої діяльності основне техногенне навантаження здійснюється на транспортну інфраструктуру. Експлуатація розворотнього трамвайного кільця не буде здійснювати негативного впливу на сільськогосподарські, наземні та підземні споруди. Здійснення планованої діяльності привноситиме частку техногенного навантаження на оточуюче техногенне середовище, що знаходяться в зоні її впливу, але техногенний тиск, що прогнозується, не призведе до змін та погіршення існуючого середовища.

   9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність з улаштування технологічного розворотнього кільця на перехресті вул. Діагональної та Північного шосе належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, що можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 р.: п. 10. Інфраструктурні проекти: будівництво трамвайних колій, підвісних канатних доріг та фунікулерів або подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів.

   10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. Улаштування технологічного розворотнього кільця на перехресті вул. Діагональної та Північного шосе проводиться у межах м. Запоріжжя Запорізької області.

   11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД проводиться у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 – VIII від 23.05.2017 року та Додатку 4 до «Порядку передачі документації для надання Висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» Постанова КМУ №1026 від 13.12.2017 р.

   12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

   13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

   14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання рішення про провадження планової діяльності, яка є підставою для початку провадження цієї діяльності, встановлює (затверджує) параметри та умови провадження планової діяльності і приймається у формі документу дозвільного характеру або іншого акту у порядку, встановленому законодавством для відповідних рішень
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаментом екології та природних ресурсів
Запорізької обласної державної адміністрації
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

   15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації
Поштова адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72а
Телефон: +38 (061) 224-70-32, факс: +38 (061) 224-70-28
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Контактна особа: Бєляєва Оксана Вікторівна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Поділитися цією інформацією у соціальних мережах

База відпочинку

  • База відпочинку «Південна»
    База відпочинку «Південна» підприємства «Запоріжелектротранс»
    Детальніше...

Контакти

69095, м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 2

гаряча лінія (Viber, Telegram, WhatsApp)

+38 (050) 314 65 55

диспетчер (цілодобово)

+38 (061) 787 64 94

управління (7:30 - 16:30)

+38 (061) 787 64 96

відділ кадрів (7:30 - 16:30)

+38 (061) 787 64 20

zet.zp.ua@gmail.com